Nyheter

2021-04-12
Styrelsen 
Göteborgs Köpmannaförbunds ordinarie årsmöte 2021 äger rum på
Svensk Handel Drottninggatan 56 tisdagen den 25 maj kl 18 00.
Anmälan per e-post kenneth.odeus@gmail.com senast den14 maj..
Utifrån rådande coronasituation kan mötet komma att hållas digitalt.

2018

Vid styrelsemötet fastställdes 2017 års årsredovisning för Göteborgs Köpmannaförbund/AB Göteborgs Köpmannakonsult. Ordinarie årsmöte 2018 med Göteborgs Köpmannaförbund fastställdes att äga rum måndagen den 14 maj kl 18 00 på Svensk Handel, Drottninggatan 56, Göteborg.
Anmälan per e-post till kenneth.odeus@gmail.com senast den 6 maj.

Läs hela inlägget »