2024-03-10
Styrelsen
Göteborgs Köpmannaförbunds ordinarie årsmöte äger rum den 30 maj 2024 kl. 18 00 på SEB Plan 4,Östra Hamngatan 24,Göteborg.
Anmälan med e-post till kenneth.odeus@gmail.com senast 16 maj 2024

2023-04-27
Styrelsen
Göteborgs Köpmannaförbunds ordinarie årsmöte den 1 juni 2023
ägde rum på SEB Plan 4, Östra Hamngatan 24,Göteborg.
 

2022-04-28
Styrelsen
Göteborgs Köpmannaförbunds ordinarie årsmöte den 9 juni kl. 16 00
ägde rum på SEB Plan 4, Östra Hamngatan 24,Göteborg.

 

2021-05-25
Styrelsen 
Göteborgs Köpmannaförbunds ordinarie årsmöte 2021 ägde rum på
Svensk Handel Drottninggatan 56 tisdagen den 25 maj kl 18 00.
 

2013

Vid styrelsesammanträdet belsöt styrelsen fortsätta förhandlingarna om förvärv av Cityföreningen 5%  innehav i Göteborg & C0.Avsikten är att Fastighetesägarna tillsammans med Göteborgs Köpmannaförbund genom avtal skall svara för den årliga aktieägaravgiten till Göteborg &Cosamt utse en styrelseledamot i Göteborg & Co

Läs hela inlägget »

Vid en lunch på Handelshögskolan utdelades Sten-Olof Palm stipendiet för ett praktikår  på Swedish-American Chamber of Commerce i Washington D.C till Clara Stigring.Stipendiet utdelades i år  för fjärde gången och syftar till att stärka handelsrelationerna mellan USA och Sverige samt ge stipendiaten ett internationellt nätverk och erfarenhet av den amerikanska företagskulturen.

Läs hela inlägget »

Åramötet hölls på Svensk Handel, Styrelsen omvaldes i sin helhet. Till ny valberedning utsågs Ulf Rudhag, Ströms, som sammankallande och Owe Krook,ICA Kvantum, Lerum. Årsredovisningen godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Läs hela inlägget »

Årsmötet med Göteborgs Köpmannaförbund äger rum tisdagen den 28 maj kl18 00 på Svensk Handel Drottninggatan 56, Göteborg.Årsmöteshandlingarna finns tillgängliga 7 dagar före årsmötet på Göteborgs Köpmannaförbund, Vasagatan 43 B 411 37 Göteborg.Anmälan till årsmötet sker med epost till Kenneth.odeus@kopmannaförbundet.se senast den 24 maj..

Läs hela inlägget »

Styrelsen har vid sitt sammanträde den 27 februari beslutat ge Stadsleveranser i Innerstaden - ett pilotprojekt för miljövänliga transporter- ett fortsatt stöd med 50 000 kr.Innerstaden Göteborg erhöll 100 000 kr för utbildningar till Innerstadens medlemmar samt Svensk Handel 15 000 kr för morgonmöten med Svensk Handels medlemmar i Göteborg i säkerhetsfrågor mm.

Läs hela inlägget »

Vår tidigare vice ordförande Göran Pilborg och numera sammankallande i valberedninge har avlidit.Vi minns hans gärning under många år i förbundet med stor tacksamhet,

Läs hela inlägget »

Göteborgs Köpmannaförbunds Sten-Olof Palm stipendium för studenter inom området företagsekonomi på Handelshögskolan i Göteborg har ledigförklarats för 2013.Stipendiet omfattar en traineeperiod på 12 månader på Svensk-amerikanska Handelskammaren i Washington med ett stipendiebelopp på 180 000 kr.

Ansökan skall senast vara inne den 1 mars 2013.Ansökningsblanketter finns på Handelshögskolans hemsida.

Läs hela inlägget »

Handelsbefrämjandet har utlyst 3 st utlandsstipendier för 2013.Vardera stipendiet är på 30 000 kr och är avsett som ett bidrag till studier vid högskola eller universitet utomlands motsvarande Handelshögskolan i Göteborg .Studierna skall företrädesvis avse handelsinriktade studier.

Ansökans skall lämnas senast 31 mars 2013..

Läs hela inlägget »