Nyheter

2021-04-12
Styrelsen 
Göteborgs Köpmannaförbunds ordinarie årsmöte 2021 äger rum på
Svensk Handel Drottninggatan 56 tisdagen den 25 maj kl 18 00.
Anmälan per e-post kenneth.odeus@gmail.com senast den14 maj..
Utifrån rådande coronasituation kan mötet komma att hållas digitalt.

2013

Vid styrelsesammanträdet belsöt styrelsen fortsätta förhandlingarna om förvärv av Cityföreningen 5%  innehav i Göteborg & C0.Avsikten är att Fastighetesägarna tillsammans med Göteborgs Köpmannaförbund genom avtal skall svara för den årliga aktieägaravgiten till Göteborg &Cosamt utse en styrelseledamot i Göteborg & Co

Läs hela inlägget »

Vid en lunch på Handelshögskolan utdelades Sten-Olof Palm stipendiet för ett praktikår  på Swedish-American Chamber of Commerce i Washington D.C till Clara Stigring.Stipendiet utdelades i år  för fjärde gången och syftar till att stärka handelsrelationerna mellan USA och Sverige samt ge stipendiaten ett internationellt nätverk och erfarenhet av den amerikanska företagskulturen.

Läs hela inlägget »

Åramötet hölls på Svensk Handel, Styrelsen omvaldes i sin helhet. Till ny valberedning utsågs Ulf Rudhag, Ströms, som sammankallande och Owe Krook,ICA Kvantum, Lerum. Årsredovisningen godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Läs hela inlägget »

Årsmötet med Göteborgs Köpmannaförbund äger rum tisdagen den 28 maj kl18 00 på Svensk Handel Drottninggatan 56, Göteborg.Årsmöteshandlingarna finns tillgängliga 7 dagar före årsmötet på Göteborgs Köpmannaförbund, Vasagatan 43 B 411 37 Göteborg.Anmälan till årsmötet sker med epost till Kenneth.odeus@kopmannaförbundet.se senast den 24 maj..

Läs hela inlägget »

Styrelsen har vid sitt sammanträde den 27 februari beslutat ge Stadsleveranser i Innerstaden - ett pilotprojekt för miljövänliga transporter- ett fortsatt stöd med 50 000 kr.Innerstaden Göteborg erhöll 100 000 kr för utbildningar till Innerstadens medlemmar samt Svensk Handel 15 000 kr för morgonmöten med Svensk Handels medlemmar i Göteborg i säkerhetsfrågor mm.

Läs hela inlägget »

Vår tidigare vice ordförande Göran Pilborg och numera sammankallande i valberedninge har avlidit.Vi minns hans gärning under många år i förbundet med stor tacksamhet,

Läs hela inlägget »

Göteborgs Köpmannaförbunds Sten-Olof Palm stipendium för studenter inom området företagsekonomi på Handelshögskolan i Göteborg har ledigförklarats för 2013.Stipendiet omfattar en traineeperiod på 12 månader på Svensk-amerikanska Handelskammaren i Washington med ett stipendiebelopp på 180 000 kr.

Ansökan skall senast vara inne den 1 mars 2013.Ansökningsblanketter finns på Handelshögskolans hemsida.

Läs hela inlägget »

Handelsbefrämjandet har utlyst 3 st utlandsstipendier för 2013.Vardera stipendiet är på 30 000 kr och är avsett som ett bidrag till studier vid högskola eller universitet utomlands motsvarande Handelshögskolan i Göteborg .Studierna skall företrädesvis avse handelsinriktade studier.

Ansökans skall lämnas senast 31 mars 2013..

Läs hela inlägget »