Styrelsen

Styrelsen har vid sitt möte den 1 mars 2019 fastställt årsredovisningen för Göteborgs Köpmannaförund. Styrelsen beslöt att Göteborgs Köpmannaförbunds ordinarie årsmöte 2019 äger rum på Svensk Handel, Drottninggatan 56, Göteborg, tisdagen den 14 maj kl 18 00.Anmälan per e-post till kenneth.odeus@gmail.com senast den 7 maj.