Ny Sten-Olof Palmstipendiat

Vid en lunch på Handelshögskolan utdelades Sten-Olof Palm stipendiet för ett praktikår  på Swedish-American Chamber of Commerce i Washington D.C till Clara Stigring.Stipendiet utdelades i år  för fjärde gången och syftar till att stärka handelsrelationerna mellan USA och Sverige samt ge stipendiaten ett internationellt nätverk och erfarenhet av den amerikanska företagskulturen.