Nyheter

2022-04-28
Styrelsen
Göteborgs Köpmannaförbunds ordinarie årsmöte den 9 juni kl. 16 00
äger rum på SEB Plan 4, Östra Hamngatan 24,Göteborg.
Anmälan per e-post till kenneth.odeus@gmail.com senast den 27 maj 2022.

 

2021-05-25
Styrelsen 
Göteborgs Köpmannaförbunds ordinarie årsmöte 2021 ägde rum på
Svensk Handel Drottninggatan 56 tisdagen den 25 maj kl 18 00.
 

2019

Styrelsen har vid sitt möte den 1 mars 2019 fastställt årsredovisningen för Göteborgs Köpmannaförund. Styrelsen beslöt att Göteborgs Köpmannaförbunds ordinarie årsmöte 2019 äger rum på Svensk Handel, Drottninggatan 56, Göteborg, tisdagen den 14 maj kl 18 00.Anmälan per e-post till kenneth.odeus@gmail.com senast den 7 maj.

Läs hela inlägget »