Nyheter

2021-04-12
Styrelsen 
Göteborgs Köpmannaförbunds ordinarie årsmöte 2021 äger rum på
Svensk Handel Drottninggatan 56 tisdagen den 25 maj kl 18 00.
Anmälan per e-post kenneth.odeus@gmail.com senast den14 maj..
Utifrån rådande coronasituation kan mötet komma att hållas digitalt.

2019 > 03

Styrelsen har vid sitt möte den 1 mars 2019 fastställt årsredovisningen för Göteborgs Köpmannaförund. Styrelsen beslöt att Göteborgs Köpmannaförbunds ordinarie årsmöte 2019 äger rum på Svensk Handel, Drottninggatan 56, Göteborg, tisdagen den 14 maj kl 18 00.Anmälan per e-post till kenneth.odeus@gmail.com senast den 7 maj.

Läs hela inlägget »