Nyheter

2020-04-30
Styrelsen 
Göteborgs Köpmannaförbunds ordinarie årsmöte 2020 äger rum på
Svensk Handel Drottninggatan 56 onsdagen den 20 maj kl 18 00.
Anmälan per e-post kenneth.odeus@gmail.com senast den 8 maj.

2019 > 03

Styrelsen har vid sitt möte den 1 mars 2019 fastställt årsredovisningen för Göteborgs Köpmannaförund. Styrelsen beslöt att Göteborgs Köpmannaförbunds ordinarie årsmöte 2019 äger rum på Svensk Handel, Drottninggatan 56, Göteborg, tisdagen den 14 maj kl 18 00.Anmälan per e-post till kenneth.odeus@gmail.com senast den 7 maj.

Läs hela inlägget »