2024-03-10
Styrelsen
Göteborgs Köpmannaförbunds ordinarie årsmöte äger rum den 30 maj 2024 kl. 18 00 på SEB Plan 4,Östra Hamngatan 24,Göteborg.
Anmälan med e-post till kenneth.odeus@gmail.com senast 16 maj 2024

2023-04-27
Styrelsen
Göteborgs Köpmannaförbunds ordinarie årsmöte den 1 juni 2023
ägde rum på SEB Plan 4, Östra Hamngatan 24,Göteborg.
 

2022-04-28
Styrelsen
Göteborgs Köpmannaförbunds ordinarie årsmöte den 9 juni kl. 16 00
ägde rum på SEB Plan 4, Östra Hamngatan 24,Göteborg.

 

2021-05-25
Styrelsen 
Göteborgs Köpmannaförbunds ordinarie årsmöte 2021 ägde rum på
Svensk Handel Drottninggatan 56 tisdagen den 25 maj kl 18 00.
 

2019 > 03

Styrelsen har vid sitt möte den 1 mars 2019 fastställt årsredovisningen för Göteborgs Köpmannaförund. Styrelsen beslöt att Göteborgs Köpmannaförbunds ordinarie årsmöte 2019 äger rum på Svensk Handel, Drottninggatan 56, Göteborg, tisdagen den 14 maj kl 18 00.Anmälan per e-post till kenneth.odeus@gmail.com senast den 7 maj.

Läs hela inlägget »