2024-03-10
Styrelsen
Göteborgs Köpmannaförbunds ordinarie årsmöte äger rum den 30 maj 2024 kl. 18 00 på SEB Plan 4,Östra Hamngatan 24,Göteborg.
Anmälan med e-post till kenneth.odeus@gmail.com senast 16 maj 2024

2023-04-27
Styrelsen
Göteborgs Köpmannaförbunds ordinarie årsmöte den 1 juni 2023
ägde rum på SEB Plan 4, Östra Hamngatan 24,Göteborg.
 

2022-04-28
Styrelsen
Göteborgs Köpmannaförbunds ordinarie årsmöte den 9 juni kl. 16 00
ägde rum på SEB Plan 4, Östra Hamngatan 24,Göteborg.

 

2021-05-25
Styrelsen 
Göteborgs Köpmannaförbunds ordinarie årsmöte 2021 ägde rum på
Svensk Handel Drottninggatan 56 tisdagen den 25 maj kl 18 00.
 

2013 > 03

Årsmötet med Göteborgs Köpmannaförbund äger rum tisdagen den 28 maj kl18 00 på Svensk Handel Drottninggatan 56, Göteborg.Årsmöteshandlingarna finns tillgängliga 7 dagar före årsmötet på Göteborgs Köpmannaförbund, Vasagatan 43 B 411 37 Göteborg.Anmälan till årsmötet sker med epost till Kenneth.odeus@kopmannaförbundet.se senast den 24 maj..

Läs hela inlägget »

Styrelsen har vid sitt sammanträde den 27 februari beslutat ge Stadsleveranser i Innerstaden - ett pilotprojekt för miljövänliga transporter- ett fortsatt stöd med 50 000 kr.Innerstaden Göteborg erhöll 100 000 kr för utbildningar till Innerstadens medlemmar samt Svensk Handel 15 000 kr för morgonmöten med Svensk Handels medlemmar i Göteborg i säkerhetsfrågor mm.

Läs hela inlägget »

Vår tidigare vice ordförande Göran Pilborg och numera sammankallande i valberedninge har avlidit.Vi minns hans gärning under många år i förbundet med stor tacksamhet,

Läs hela inlägget »