Göteborgs Köpmannaförbund

Välkommen till vår hemsida

Göteborgs Köpmannaförbund är organisationen för handelsföretag i Göteborgsregionen. Vår huvuduppgift är att se till att vår region har de bästa förutsättningarna för att driva handelsföretag.

Göteborgs Köpmannaförbund arbetar aktivt för handeln i Göteborgsregionen. Läs mer om vår nuvarande verksamhet och vad som skett genom åren under fliken "Om oss". 

Vårt samarbete med Svensk Handel

I maj 2006 tecknades ett avtal om samarbete mellan Svensk Handel och Göteborgs Köpmannaförbund som innebär att Svensk Handel övertog Göteborgs Köpmannaförbunds verksamhet som riktade sig direkt mot medlemmarna. Ett medlemskap i Svensk Handel inom kommunerna Öckerö, Göteborgs stad, Ale, Partille,Lerum, Härryda och Mölndal ger också medlemskap i Göteborgs Köpmannaförbund. Syftet med samverkansavtalet är att åstadkomma den slagkraftigaste medlemsorganisationen för handeln i Sverige. Avtalet gäller nu tills vidare. 

.