2023-04-27
Styrelsen
Göteborgs Köpmannaförbunds ordinarie årsmöte den 1 juni 2023
ägde rum på SEB Plan 4, Östra Hamngatan 24,Göteborg.
 

2022-04-28
Styrelsen
Göteborgs Köpmannaförbunds ordinarie årsmöte den 9 juni kl. 16 00
ägde rum på SEB Plan 4, Östra Hamngatan 24,Göteborg.

 

2021-05-25
Styrelsen 
Göteborgs Köpmannaförbunds ordinarie årsmöte 2021 ägde rum på
Svensk Handel Drottninggatan 56 tisdagen den 25 maj kl 18 00.
 

2018 > 02

Vid styrelsemötet fastställdes 2017 års årsredovisning för Göteborgs Köpmannaförbund/AB Göteborgs Köpmannakonsult. Ordinarie årsmöte 2018 med Göteborgs Köpmannaförbund fastställdes att äga rum måndagen den 14 maj kl 18 00 på Svensk Handel, Drottninggatan 56, Göteborg.
Anmälan per e-post till kenneth.odeus@gmail.com senast den 6 maj.

Läs hela inlägget »