Handelns utveckling 2018

Efter en försiktig inledning på året tog försäljningstillväxten fart under våren för att sedan mattas av under den rekordvarma sommaren då konsumenterna prioriterade andra aktiviteter än shopping. Under hösten var tillväxten något mer stabil och året avslutades med en topp i november följd av en negativ utveckling i julhandeln. December är en viktig månad för handeln och Black Friday är en tydlig orsak till att allt mer av julhandeln förflyttas till november. Bara under Black Friday-dygnet såldes varor för 6,7 miljarder kronor, vilket var en ökning med 27 procent jämfört med året innan*. 

Totalt växte detaljhandeln med 2,5 procent i löpande priser motsvarade 19 miljarder kronor under 2018. Den totala omsättningen i branschen uppgick till 786 miljarder kronor. Tillväxten inom detaljhandeln, som efter 2018 uppvisat tillväxt 22 år i rad, gynnades av befolkningstillväxt, låg arbetslöshet och en fortsatt låg reporänta.

Dagligvaror, optik, elektronik och varor kopplade till hemmet bidrog mest till tillväxten i löpande priser. Beklädnad visar sig ha stora utmaningar och backar 1,8 procent. 

* Källa: Post Nord

Källa: SCB
Källa: SCB

Källor: Atrium Ljungberg-rapporten
 
E-handeln
E-handelns totala omsättning uppgick till 77 miljarder kronor år 2018 och lyfte näthandelns marknadsandel till 10 procent. Detta kan jämföras med en marknadsandel på 3 procent år 2007. E -handelns påverkan särskilt stor inom sällanköpshandeln, där nästan all tillväxt nu sker på nätet. Dock finns den starkaste tillväxten hos andra kategorier, såsom livsmedelshandeln (27%), inredning och möbler (22%) samt sport och fritid (21%). 
 
Byggbranschen har däremot upplevt stora utmaningar under året. Under tredje och fjärde kvartalet utvecklades kategorin mycket svagt i jämförelse med de höga tillväxttal som tidigare uppvisats. Olika förklaringar till detta går att finna i exempelvis den mycket varma sommaren och den generella oron på bostadsmarknaden. 
 
Ofta målas e-handeln upp som ett hot, som leder till att butiker tvingas stänga och att människor förlorar sitt arbete.  Men man kan även se e-handelsskiftet som en möjlighet, inte minst i antalet nya arbetstillfällen det kan skapa. Västra Götaland har ett starkt postorderarv som lägger grunden för en stark e-handelsnäring. Flera betydande e-handelsaktörer är etablerade i länet såsom Ellos Group, Nelly och Jollyroom. E-handelsaktörerna är främst koncentrerade kring Borås, som ofta toppar listan när det gäller att utnämna ”Sveriges bästa e-handelskommun”.

Källor: Atrium Ljungberg, E-barometern Årsrapport 2018, Regional e-handel 
 
Dagligvaruhandeln 2018
Dagligvaruhandeln hade en tillväxt på 3,4 procent under året räknat i löpande priser. Tillväxten drevs av prisökningar snarare än av ökade försäljningsvolymer. Livsmedel hade en tillväxt på 27 procent på nätet under 2018, vilket gör det till den starkaste växande branschen online. Denna tillväxt beror till stor del på att stora livsmedelsaktörer som ICA, MatHem, Mat.se och Coop lagt resurser på att utveckla sin e-handel till att nå ut över hela Sverige. Tidigare har det funnits en stark koncentration kring storstadsregionerna, så den ökade tillgängligheten driver nu tillväxten online. Dock är e-handelns andel av den totala dagligvaruhandeln fortsatt liten och uppgår till endast 1,9 procent, vilket motsvarar en omsättning på 5,8 miljarder kronor under 2018. Näthandeln är alltså en allt starkare utmanare till den fysiska dagligvaruhandeln, som även upplever hård konkurrens från restauranger och caféer. 

Källor: Atrium Ljungberg-rapporten, E-barometern Årsrapport 2018 
 
Sällanköpshandeln 2018
Sällanköpshandeln hade en svag tillväxt på endast 1,9 procent under året räknat i löpande priser. Elektronik, optik och varor kopplade till hemmet bidrog mest till tillväxten. Beklädnad är däremot ett segment behäftat med stora utmaningar och försäljningen backade med 1,8 procent. En betydande orsak till detta är konkurrensen från e-handel av kläder och skor, som växte med 13 procent under 2018 och har en stark andel på 18 procent av den totala modehandeln. Under 2017 skedde ett trendbrott då e-handeln stod för nästan all tillväxt inom sällanköpsvaruhandeln om denna fördelas på e-handel och fysiska butiker. E-handelns starka position befästes under 2018, vilket innebar att all tillväxt inom sällanköpsvaruhandeln skedde online. Tillväxten uppgick till 15 procent, vilket motsvarade en ökning om 10 miljarder kronor. Detta kan ställas mot att butikshandeln så sent som 2015 stod för 77 procent av tillväxten inom sällanköpsvaruhandeln, vilket visar hur snabbt förändringen skett. Av branscherna inom sällanköpshandeln växte inredning/möbler och sport/fritid starkast på nätet, med 22 respektive 21 procent. 
 
Källor: Atrium Ljungberg-rapporten, E-barometern Årsrapport 2018 
 
 
Västra Götaland
Detaljhandeln i Västra Götalands län omsätter över 114 miljarder kronor  
 
Detaljhandeln i Västra Götalands län omsatte 114,1 miljarder kronor under år 2017. Jämfört med 2016 ökade omsättningen med 1 procent.
Störst omsättning i detaljhandeln i Västra Götalands län år 2017 hade Göteborg med 42,6 miljarder kronor, Strömstad med 8,5 miljarder kronor och Borås med 7,3 miljarder kronor.
 
Handeln i fördelat på regional nivå för 2018 offentliggörs under hösten, men indikationer säger att inte minst gränshandeln har gått väldigt bra under 2018. Flera stora utvecklingsprojekt är på gång i Västra Götaland. Överby köpcenter i Trollhättan håller på att byggas ut i flera etapper, i ett projekt vid namn Överby Västra. De första stora etableringarna skedde hösten 2018 i form av City Gross och Biltema. Den första butiken i den andra etappen i Hornbach, vars byggstart är planerad till 2019. 

I Uddevalla byggs Torp Köpcentrum ut med 20 000 kvm och förväntas stå klart 2020. Den nya tillbyggnaden kommer inhysa cirka 30 butiker, däribland XXL. Utbudet av café och restaurang, som tidigare varit svagt i köpcentrumet, kommer utvecklas. Målet med utbyggnaden är att Torp Köpcentrum kommer stärka sin roll som handelsdestination och även attrahera sommarturister och norrmän. Efter utbyggnaden kommer Torp innefatta över 100 butiker fördelat på 67 000 kvm.

I övrigt sker en kontinuerlig uppgradering av handeln i regionen, som i t.ex. Falköping, där handelsområdet Ålleberg växer och kommer under 2019 få ytterligare utbud med bland annat Biltema. 

I Commerce Köpcentrum i Skövde öppnade Gina Tricot en butik under våren 2018. Myrorna valde att stänga sin butik i köpcentrumet i december 2017.
Våren 2018 öppnade dagligvaruaktören Netto en ny butik vid Krontorpsrondellen i Mariestad.
 
Källor: SSCD, Market, Thorn Propety

Detaljhandeln i Göteborgsregionen
Göteborgsregionen har fått ett betydande tillskott till handeln i form av Mölndal Galleria som slog upp portarna i september 2018, med 26 400 kvadratmeter uthyrbar yta. Några nämnvärda hyresgäster är ICA Kvantum, Clas Ohlson, Systembolaget och H&M. 

Göteborgsregionens enskilt största köpcentrumsatsning på tio år sker i Kungälv, där det Kongahälla Center har sin öppning planerat till mars 2019. Med ankare och trafikdrivare som Coop, Systembolaget och H&M blir det nya köpcentrumet, med sina cirka 35 000 kvadratmeter handel, en ny shoppingdestination i regionen. Handelsprojektet är en del av ett större stadsutvecklingsprojekt intill E6:an. 

I utkanten av Göteborg fortsätter utvecklingen av den nya stadsdelen Partille Port, som inkluderar 30 000 kvm handel. Coop planerar att öppna en butik i områden under 2019, och slutförandet av handelsprojektet är planerat till 2021. 

Planeringen av utvecklingen av Frölunda Torg, med en tillbyggnad av både handel och bostäder, har fortsatt under året. Analys- och utredningsarbete pågår och nästa steg i processen planeras att tas under hösten 2019. Frölunda Torg och de kringliggande gatorna har plats för cirka 1650 nya bostäder och 40 000 kvadratmeter handel. 

Centrala Göteborg har under året fått flera intressanta nyetableringar. Det är påtagligt att just det finns stort intresse för hållbarhet och heminredning då bland annat H&M’s nya varumärke Arket öppnade sin andra butik i Sverige under julhandeln 2018 i på Östra Hamngatan i Göteborg. Vidare inom öppnade Ellos Home butik på Korsgatan.Den omtalade restaurangkedjan Holy Greens öppnade sin första restaurang på Fredsgatan under sensommaren. I slutet av året etablerade sig Hugo Boss i staden, med en butik fördelat på två plan. Lidl fortsätter att satsa i Göteborgsregionen. I november 2018 öppnade kedjan en butik i köpcentrumet Femman i Nordstan. Under 2019 planerar man att öppna butiker i Frölunda Torg samt i den nya stadsdelen Partille Port i Partille. Även de större aktörerna ICA, Coop och Axfood gör kontinuerliga uppgraderingar och nyetableringar, som ICA Kvantum i Mölndals Galleria eller Coop i Kongahälla Centrum.

I Hovås har ett helt nytt område skapats genom Nya Hovås. Här finner vi småskalig handel som kontrast till storskalighet, som t.ex. Sisjön. Intressant och betydande för flödena är att just Hovås fått ett Systembolag. Just i Sisjön pågår en ständig utveckling där planer finns på betydande utbyggnation av området. Under 2018 har vi sett att Holmens Herr har omlokaliserat sin klassiska butik från Holmen till Sisjön.  Huruvida det allmänna byggkaoset i Göteborg har påverkat just detta beslut låter vi vara osagt.