Bakgrund och historia

Den 29 november 1922 bildades Göteborgs Köpmannaförbund vid ett konstituerande sammanträde som var förlagt vid Göteborgs Högre Realläroverk. Cirka 200 personer närvarade vid detta möte som bland annat gästades av dåvarande ordföranden i Sveriges Köpmannaförbund, direktör E. A. Thunholm. Han hade rest ner till Göteborg för att ge information om Köpmannaförbundet, men passade samtidigt på att påpeka förbundets syfte:

 

"Förbundets uppgift är att ena köpmän från alla branscher, för att då så erfordras kunna tillvarataga den svenska detaljistkårens intressen."

 

Till Göteborgs Köpmannaförbunds förste ordförande valdes Sven Fraenkel. Efter honom har många välkända göteborgsprofiler innehaft denna post, exempelvis Valerius Hansson, Alvar Ström, Richard Berlin och Sven Gulin - bara för att nämna några. 

 

Den 24 maj 1938 flyttade Göteborgs Köpmannaförbund för första gången in i ett eget hus, på Kungsportsavenyn Nr 9. Sedan blev det nya fastighetsförvärv - 1945 på Södra Hamngatan 23, runt 1950 på Vasagatan 52 och år 2000 flyttades verksamheten till Vasagatan 43. 

 

År 1997 enades Grossistförbundet, Handelsarbetsgivarna och Köpmannaförbundet om att bilda Svensk Handel. Några år senare beslöts att Svensk Handel även skulle ta hand om de regionala verksamheterna, vilket verkställdes med ett samarbetsavtal, mellan Göteborgs Köpmannaförbund och Svensk Handel, som trädde i kraft den 1 januari 2007. 

 

 

Göteborg, tidigt 1900-tal. Copyright Göteborgs Köpmannaförbund.