Styrelsemöte

Vid styrelsemötet fastställdes 2017 års årsredovisning för Göteborgs Köpmannaförbund/AB Göteborgs Köpmannakonsult. Ordinarie årsmöte 2018 med Göteborgs Köpmannaförbund fastställdes att äga rum måndagen den 14 maj kl 18 00 på Svensk Handel, Drottninggatan 56, Göteborg.
Anmälan per e-post till kenneth.odeus@gmail.com senast den 6 maj.