Styrelsemöte den 26 februari.

Styrelsen beslöt fortsätta satsning på GO to Sea som utvecklats väl.I övrigt informerades om vår nuvarande Sten-Olof Palmstipendiat i Washington och de förändriingar inom handelskammaren som diskuteras.