Handelsbefrämjandets styrelse

Handelsbefrämjandet har vid styrelsemöte den 8 april utsett 3 nya stipendiater för studier utomlands.De får varedara 30 tkr och heter Lisett Johansson, Eva Berg och Nils Norling.