Styrelsesammanträden 27 februari 2013

Styrelsen har vid sitt sammanträde den 27 februari beslutat ge Stadsleveranser i Innerstaden - ett pilotprojekt för miljövänliga transporter- ett fortsatt stöd med 50 000 kr.Innerstaden Göteborg erhöll 100 000 kr för utbildningar till Innerstadens medlemmar samt Svensk Handel 15 000 kr för morgonmöten med Svensk Handels medlemmar i Göteborg i säkerhetsfrågor mm.