Göran Pilborg har gått bort

Vår tidigare vice ordförande Göran Pilborg och numera sammankallande i valberedninge har avlidit.Vi minns hans gärning under många år i förbundet med stor tacksamhet,