Organisation

Styrelse

Thomas Strindeborn, ordförande
Ulla Nilson, 1:e vice ordförande
Stefan Johansson, 2:e vice ordförande
Bengt Andersson
Reino Persson
Ulf Rudhag
Kenneth Odéus, verkställande direktör

Styrelsen har samtidigt utgjort styrelse i dotterbolaget AB Göteborgs Köpmannakonsult.

Vid föreningens årsmöte den 14 maj 2018 omvaldes styrelsen i sin helhet. 

Valberedning

Valberedningen består av Johnolof Olsson, Håkan Schutz och Owe Krook med Johnolof Olsson som sammankallande.

Sammanträden

Köpmannaförbundets årsmöte genomfördes den 14 maj 2018 i Svensk Handels lokaler. Köpmannaförbundets styrelse har under 2017 haft 6 protokollförda sammanträden.

Medlemsantal

Det totala antalet medlemmar var 866 vid årsskiftet 2017, vilka var företag anslutna till Svensk Handel inom Göteborgs Köpmannaförbunds verksamhetsområde.

Dotterbolag

AB Göteborgs Köpmannakonsult är ett till helägt dotterbolag till Göteborgs Köpmannaförbund. All utåtriktad verksamhet samt förvaltningen av förbundets kapital sker i dotterbolaget. Innerstaden Göteborg AB ägs av AB Göteborgs Köpmannakonsult tillsammans med Göteborgs Fastighetsägare på 50/50 basis. Verksamhetens uppgift är att utveckla Göteborgs Innerstad i samverkan med Göteborgs kommun. Omsättningen har uppgått till ca 2 mkr år 2017 och Innerstaden har idag ca 650 medlemmar. Johnolof Olsson är bolagets styrelseordförande och Kenneth Odéus ledamot.

Föreningsservice

Göteborgs Köpmannaförbund har genom AB Göteborgs Köpmannakonsult lämnat kansliservice till Göteborgs Livsmedelshandlareförening, Sveriges Skeppshandlareförbund, Kassan för Köpmän, Handelns Forskningsstiftelse, Föreningen för befrämjandet av Handelskunskaper och Kungl och Hvitfeldtska stiftelsen.

Personal

Göteborgs Köpmannaförbund/AB Göteborgs Köpmannakonsult har Kenneth Odéus anställd som VD på halvtid.

Ekonomi

AB Göteborgs Köpmannakonsult, org nr 55085-5537, är ett helägt dotterbolag till Göteborgs Köpmannaförbund. Något koncernbidrag har ej lämnats. För detaljerad information hänvisas till årsredovisningarna.