2018-02-28
Styrelsemöte

Vid styrelsemötet fastställdes 2017 års årsredovisning för Göteborgs Köpmannaförbund/AB Göteborgs Köpmannakonsult. Ordinarie årsmöte 2017 med Göteborgs Köpmannaförbund fastställdes att äga rum måndagen den 14 maj kl 18 00 på Svensk Handel, Drottninggatan 56, Göteborg.
Anmälan per e-post till kenneth.odeus@gmail.com senast den 6 maj.

2017-02-28
Styrelsemöte
Vid styrelsemötet fastställdes 2016 års årsredovisning för Göteborgs Köpmannaförbund/AB Göteborgs Köpmannakonsult. Ordinarie årsmöte 2017 med Göteborgs Köpmannaförbund fastställdes att äga rum tisdagen den 23 maj kl 18 00 på Svensk Handel, Drottninggatan 56, Göteborg.
Anmälan per epost till kenneth.odeus@gmail.com senast den 17 maj.

2016-03-10
Styrelsesmöte